Privatne ljekarske ordinacije - Bijeljina

 • Specijalistička pedijatrijska ambulanta "DOKTOR  MITROVIĆ"
  Ul. potporučnika Smajića 4
  Tel. 055-202-400
 • Privatna specijalistička ambulanta "DR  LJILJANA ČOBIĆ-PEDIJATAR"
  Ul. Srpske vojske  59
  Tel. 055-206-013
 • Specijalistička pedijatrijska ambulanta sa hematološkim labaratorijem "DOKTOR  KOJADINOVIĆ"
  Ul. Srpske vojske 14a
  Tel./Fax 055-205-091
 • Specijalistička ginekološka ambulanta "DR VESNA LUKIĆ"
  Ul. Miloša Obilića 1
  Tel. 055-204-339
 • Ambulanta porodične medicine i ginekološka ambulanta "S+MEDICO"
  Ul. Srpske vojske 16
  Tel./Fax 055-221-111
 • Specijalistička ginekološka ambulanta sa hematološkim laboratorijem  "NOVA+MEDIC"
  Ul. Dositeja Obradovića 64
  Tel./fax 055-209-849
 • Specijalistička oftalmološka  ambulanta  "DOKTOR  LUKIĆ"
  Ul. Srpske vojske 14a
 • Privatna dermatovenerološka ambulanta "GAVRIĆ DR ANKA"
  Ul. Žrtava Jadovnog 2
  Tel. 055-205-528
 • Specijalistička pneumoftiziološka ambulanta "ZDRAVLJE"
  Ul. Prvog maja 20
  Tel. 055-205-444 / 055-250-798
 • Specijalistička ambulanta medicine rada "MEDICUS VULE"
  Ul. Srpske vojske  52
  Tel. 055-207-569
 • Specijalistička ambulanta medicine rada "MEDICAL"
  Ul. Srpske vojske 14a
  Tel./Mob. 065-526-641
 • Specijalistička ortopedska ambulanta "ICM"
  Ul. Srpske vojske
  Tel. 055-228-050
 • Hirurška i internistička ambulanta "DOKTOR ŠOVIĆ"
  Ul. Srpske Vojske
 • Specijalistička ambulanta  za fizikalnu medicine "MG VITAPLUS" 
  Ul. Arsenija Čarnojevića 93
  Tel. 055-212-492 / 055-212-598
 • Privatna ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije "DOKTOR ĐURIĆ"
  Ul. Majevička 137
 • Privatna specijalistička ljekarska ordinacija i UZ dijagnostika "DOKTOR LAZAREVIĆ"
  Ul. Nušićeva 9
  Tel. 055-201-997
 • Specijalistička ambulanta za magnetnu rezonancu "TESLA MEDIK"
  Ul. Srpske vojske 34
  Tel. 055-213-312
 • Privatni rendgen "VESELINOVIĆ"
  Ul. 27. mart 36
  Tel. 055-202-279