Privatne ljekarske ordinacije - Banja Luka

 • Pedijatrijska ambulanta "DOKTOR  LOLIĆ"
  Ul.Vladimira Rolovića 72
  Tel. 051-281-840
 • Specijalistička pedijatrijska ambulanta "DOKTOR MANOJLOVIĆ"
  Ul. 14. Srednjobosanske brigade 2
  Tel. 051-302-003 / 051-302-004
 • Pedijatrijska ambulanta "MEDICUS"
  Ul. Mladena Stojanovića 69
  Tel. 051-312-122
 • Specijalistička pedijatrijska ambulanta "RASTIMO"
  Ul. Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 175 B
  Tel. 051-436-606
 • Ambulanta za djecu predškolskog i školskog uzrasta "BAMBI"
  Ul. Njegoševa 5D
  Tel. 051-315-002
 • Specijalistička oftalmološka i pedijatrijska ambulanta "MEDICOLASER"
  Ul. Gundulićeva 4
  Tel. 051-318-600
 • "KLINIKA KOZOMARA"- Specijalistička oftalmološka ambulanta sa dnevnom hirurgijom
  Ul. Bulevar Desanke Maksimović 12
  Tel. 051-439-592
 • Specijalistička oftalmološka ambulanta  "PROFI OPTIK"
  Ul. Milana Tepića  9
  Tel. 051-218-294
 • Oftalmološka ambulanta "ORTOOPTIK"
  Ul. I Krajiskog korpusa 60
  Tel. 051-306 100
 • Specijalistička oftalmološka ambulanta "DOKTOR DOBRIJEVIĆ"
  Ul. Jovana Dučića 9
  Tel. 051-215-988
 • Specijalisticka ginekološka ambulanta "DIVAMEDICA"
  Ul. Kalemegdanska 22
  Tel. 051-434-120 / 051-434-121
 • Specijalistička ginekološka ambulanta "DOKTOR KANTAR"
  Ul. Jevrejska Lamele IV, lokal 11
  Tel./Fax 051-218-668
 • Zdravstvena ustanova "JELENA"
  Ul. Jovana Dučića 47
  Tel. 051-324-310 / 051-234-311
 • Specijalistička ambulanta opšte medicine "DR BRANKICA BRDAR"
  Ul.Braće Podgornika 85
  Tel. 051-313-188
 • Specijalistička pneumoftiziološka ambulanta "HELP"
  Ul. Jovana Raškovića 153a
  Tel. 051-308-020
 • Specijalistička ambulanta interne medicine "DOKTOR HOTIĆ"
  Ul. Milana Radmana 45
  Tel. 051-305-824
 • Centar za štitnu žlijezdu
  Ul. Jovana Dučića 84
  Tel. 051-300-797 / 051-301-725
 • Specijalistička dermatovenerološka ambulanta "MEDICOM"
  Ul.Vase Pelagića 34 a
  Tel. 051-316-922
 • Specijalistička dermatovenerološka ambulanta "KUTANOVA"
  Ul. Vojvode Stepe Stepanovića
  Tel. 051-430-650
 • Dermatovenerološka ambulanta "DOKTOR VUČEN"
  Ul. Jovana Dučića 11
  Tel. 051-587-491
 • Specijalistička ambulanta za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju "ESTETIK"
  Ul. Arsena Čarnojevića bb
  Tel. 051-430-888
 • Specijalistička ordinacija za kožne i polne bolesti "DOKTOR PROTIĆ"
  Ul.Vojvode Momčila 15
  Tel. 051-211-040
 • Dijagnostički centar "DOKTOR ARAR"
  Ul. Karađorđeva br 2.
  Tel. 051-219-777 / 051-219-578
 • Specijalistička ambulanta za mamografiju sa ultrazvukom "DOKTOR ŠAJINOVIĆ"
  Ul. Carice Milice 26
  Tel. 051-430-852
 • Specijalistička hirurška ambulanta  "LAGANIN"
  Ul. Sime Matavulja 18
  Tel. 051-216-462
 • "EUROMEDIC" d.o.o
  Ul. Brace Potkonjaka  23
  Tel. 051-463-025
 • Poliklinika "INTERMEDIK"
  Ul. Karađorđeva 49
  Tel. 051-216-661 / 051-216-664
 • Zdravstveni centar "DEAMEDICA"
  UL.Pave Radana 57
  Tel. 051-309-221
 • Ambulanta "MEDICCARE I"
  Ul. Milana Tepića 27
  Tel. 051-224-662
 • Spec. ambulanta fiz. med. i reha. "FIZIOMEDIK"
  Ul. Majke Jugovica 38
  Tel. mob. 065-417-139
 • Specijalistička epidemiološka ambulanta "EKO-bel" d.o.o
  Ul. Cara Dušana 84 Trn
  Tel. 051-508-551