Dom zdravlja Banjaluka

Dom zdravlja Banjaluka

Sime Matavulja bb, 78000 Banja Luka

+387 51 230-200

+387 51 216-813

domzdravlja-bl@teol.net

Dom zdravlja Banja Luka

7-15, 7-20

00-24

O Domu zdravlja

Dom zdravlja Banja Luka je prvi nivo kontakta građana Banja Luke sa sistemom zdravstvene zaštite. Obezbjeđuje sledeće usluge: porodična medicina, dječja, preventivna i opšta stomatologija, higijensko-epidemiološka djelatnost, hitna medicinska pomoć, ampulirani lijekovi i potreban sanitetski materijal, laboratorijska dijagnostika, RTG dijagnostika i specijalističke konsultacije.

Ambulante porodične medicine:

Kočićev Vijenac
Duška Koščice bb
Kontakt telefon: 051 218-370

Lazarevo
Ilije Garašanina 2
Kontakt telefoni: 344-680, 344-681, 341-682, 344-683, 344-684

Lauš
Karađorđeva 159
Kontakt telefoni: 288-810, 288-790

Nova Varoš
Dragiše Vasića 11
Kontakt telefoni: 323-870, 323-871

Obilićevo
Carice Milice 19
Kontakt telefoni: 434-600, 434-601, 434-602, 434-603, 434-604, 434-605, 434-606

Petrićevac
Njegoševa 44
Kontakt telefoni: 355-984, 356-066

Rosulje
Trive Amelice 26
Kontakt telefon: 313-594

Starčevica
Rajka Bosnića 21
Kontakt telefon: 435-940

Starčevica
Jug Bogdana 66
Kontakt telefon: 463-531

Centar I
Vladike Platona 4
Kontakt telefoni: 231-600, 231-610, 231-620, 231-630

Centar II - Poliklinika
Jovana Dučića bb
Kontakt telefoni: 247-345, 247-304, 247-305, 247-307, 247-331

Vrbanja
Rade Radića 155
Kontakt telefon: 424-360

Zalužani
Nikole Kostića bb
Kontakt telefon: 385-238

Srpske Toplice
Od Zmijanja Rajka bb
Kontakt telefoni: 434-330, 434-331, 434-332

Bočac
Kontakt telefon: 367-307

Agino Selo
Kontakt telefon: 488-109

Bronzani Majdan
Kontakt telefon: 271-110

Borkovići
Kontakt telefon: 278-035

Verići
Kontakt telefon: 399-278

Goleši
Kontakt telefon: 276-029

Dragočaj
Kontakt telefon: 392-299

Kola
Kontakt telefon: 363-532

Krupa na Vrbasu
Kontakt telefon: 424-360

Mišin Han
Kontakt telefon: 397-115

Piskavica
Kontakt telefon: 390-086

Potkozarje
Kontakt telefon: 395-011

Stričići
Kontakt telefon: 488-107

Ova služba obavlja sljedeće usluge:

 • intervencije timova službe u hitnim medicinskim stanjima u službi i na terenu
 • intervencije mobilnih timova (ljekar, dva tehničara, vozač) po pozivu građana u hitnim medicinskim stanjima ili kao podrška timovima porodične medicine
 • male hirurške intervencije
 • sanitetskoo obezbjeđenje javnih skupova i manifestacija
 • edukaciju medicinskog osoblja i nemedicinskog osoblja zaposlenog u drugim hitnim službama (kroz rad edukativnog centra)
 • edukaciju nemedicinskog osoblja, a čiji opis poslova pretpostavlja mogućnost potrebe pružanja prve pomoći (kroz rad edukativnog centra).

Načelnik službe: Banjac dr Nada, spec. urgentne medicine
kontakt telefon: 230-631

Glavna sestra: Trivić Mlađenka, viša medicinska sestra
kontakt telefon: 230-630

Služba specijalističko - konsultativnih ambulanti sa dijagnostikama

 • Odjeljenje laboratorijske i biohemijske dijagnostike na I spratu Poliklinike
  • hematološku i biohemijsku analizu uzoraka, u cilju davanja podataka za dijagnostički postupak porodičnog doktora ili njegovih konsultanata.
 • Odjeljenje radiološke i ultrazvučne dijagnostike u prizemlju Poliklinike
  • standardnu radiografiju koštano-zglobnog sistema
  • specijalnu radiografiju kostiju
  • tomografske snimke koštano-zglobnog sistema
  • ultrazvučne preglede abdomena, vrata i male karlice
  • radiografiju pluća i srca
 • Specijalističke pedijatrijske ambulante u prizemlju Poliklinike
  • provode kontrolu rasta i razvoja djece do jedne godine starosti kroz savjetovalište za dojenčad
  • obavljaju redovne sistematske preglede predškolske populacije
  • provode redovno vakcinisanje
  • vode brigu o zdravstvenom stanju djece predškolskog uzrasta
  • pružaju specijalističko-konsultativne usluge timovima porodične medicine
 • Specijalističke ginekološke ambulante na I spratu Poliklinike
  • obavljaju ginekološke preglede u svrhu preventivnih aktivnosti malignih bolesti
  • obavljaju redovne, sistematske preglede žena i trudnica
  • rade po potrebi i iultrazvučne preglede kao dopunu dijagnostičkih postupaka
  • pružaju specijalističko-konsultativne usluge timovima porodične medicine, a sve u skladu sa Strategijom razvoja primarne zdravstvene zaštite

Načelnik službe: Blagojević dr Vesna, spec. radiologije
Kontakt telefon: 247-386
Glavna sestra: Popović Jasminka, viša medicinska sestra
Kontakt telefon: 247-366

Centar bazične rehabilitacije

 • prevencija i liječenje tjelesnih deformiteta u periodima koštanog rasta dječije populacije
 • ljekarski pregledi i fizikalni tretman posttraumatskih stanja lokomotornog aparata
 • ljekarski pregledi i fizikalni tretman kao preoperativna priprema za hirurški tretman posttraumatskih stanja, tjelesnih deformiteta i uznapredovalih degenerativnih promjena zglobova
 • ljekarski pregledi i fizikalni tretman svih stanja kod bolesti degenerativnog reumatizma
 • ljekarski pregledi i fizikalni tretman RVI RS
 • ljekarski pregledi u svrhu davanja preporuka za fizikalni tretman u banjsko-klimatskim uslovima
 • ljekarski pregledi u svrhu procjene stepena oštećenja i hendikepa kod radno-sposobne populacije.

Načelnik centra: Lukić dr Zorislava, spec. fizikalne med. i rehabilitacije
Kontakt telefon: 247-337
Glavna sestra: Tomanić Mira, viši fizioterapeutski tehničar
Kontakt telefon: 247-387

Služba ambulanti za stomatološku zdravstvenu zaštitu

 • pruža stomatološku zdravstvenu zaštitu prvenstveno dječijoj populaciji kroz organizovani preventivni rad po školama
 • pruža stomatološku zdravstvenu zaštitu djeci i licima sa problemima u mentalnom zdravlju (u saradnji sa Kliničkim centrom)
 • pruža stomatološku zdravstvenu zaštitu u skladu sa mjerama i postupcima oralne hirurgije, protetike i ortodoncije.

Načelnik službe: Knežević dr Ranka, spec. dječije i preventivne stomatologije
Kontakt telefon: 247-373
Glavna sestra: Mirošljević Miladinka, medicinska sestra
Kontakt telefon: 247-317

Centar za mentalno zdravlje

 • mjere prevencije mentalnog zdravlja, prevencije, dijagnostike i liječenja mentalnih poremećaja
 • mjere promocije o značaju očuvanja mentalnog zdravlja kao dijela opšteg zdravlja, kako pojedinca, tako i cijele zajednice
 • prevenciju mentalnih poremećaja i oboljenja kod djece i omladine kroz specifične programe zaštite, uz saradnju sa školama i drugim vaspitnim institucijama
 • kontinuirano praćenje osoba sa mentalnim poremećajima nakon bolničkog liječenja, uključujući podršku i rad sa porodicom

Načelnik centra: Kalinić dr Ranka, spec. dječije psihijatrije
Kontakt telefon: 230-240
Glavna sestra: Kohout Ljubica, viša medicinska sestra
Kontakt telefon: 230-240