Privatne ljekarske ordinacije - Doboj

 • Ambulanta porodične medicine sa hematološkim laboratorijem "GEMELLI"
  Ul. Kralja Dragutina 25
  Tel/fax: 053-223-726 / 053-223-630
 • Specijalistička oftalmološka ambulanta "VISMEDIKA"
  Ul. Kralja Aleksandra bb
  Tel. 053-221-619
 • Specijalistička oftalmološka ambulanta "MEDICUS"
  Ul. Kralja Aleksandra 31/A
  Tel. 053-241-638
 • Specijalistička ambulanta medicine rada "DOKTOR ČUMIĆ"
  Ul. Srpskih sokolova 7
  Tel. 053-225-103
 • Specijalistička ginekološka ambulanta "BLAGOJEVIĆ"
  Ul. Nemanjina 18
  Tel. 053-242-742
 • Specijalistička ambulanta za mamografiju sa ultrazvukom "DOKTOR MAKSIMOVIĆ"
  Ul. Kralja Petra I br. 11
  Tel. 053-223-407
 • Specijalistička ambulanta za kompjuterski tomograf skener "DOKTOR BRKIĆ"
  Ul. Vojvode Mišića br 9
 • Privatna zdravstvena ustanova "PANMEDIC"
  Ul. Krnjinske srpske brigade 315 D
  Tel. 053-202-931
 • Specijalistička ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "DOKTOR STANOJLOVIĆ"
  Ul. Poslovni centar, Zelena pijaca 6/1
  Tel. 053-229-150