Latinica | Ћирилица registracija | login

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH

Veljka Mlađenovića bb, 78000 Banja Luka

+387 51 450 302, + 387 33 27 93 52

+387 51 45 03 01

opp@almbih.gov.ba

Agencija za lijekove i medicinska sred...

Fond zdravstvenog osiguranja FBiH

Fond zdravstvenog osiguranja FBiH

Trg Heroja 14, 71000 Sarajevo

+387 33 65 13 17

+387 33 65 58 56

fedzzo@bih.net.ba

Fond zdravstvenog osiguranja FBiH

Federalno ministarstvo zdravstva

Federalno ministarstvo zdravstva

Titova 9, 71000 Sarajevo

+ 387 33 226 635

+ 387 33 226 635

Federalno ministarstvo zdravstva

Agencija za bezbjednost hrane BiH

Agencija za bezbjednost hrane BiH

Dr. Ante Starčevića bb, 88000 Mostar

+387 36 33 69 50

+387 36 33 69 90

agencija@fsa.gov.ba

Agencija za bezbjednost hrane BiH