« nazad

"Zaštiti bubrege, sačuvaj srce"

Datum objave: 11. mart, 2011

Autor: Nataša Tešić

dan-bubrega_83c9a34a7
U organizaciji Kliničkog centra Banjaluka (KCBL) i Udruženja nefrologa Republike Srpske, a uz podršku Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, danas je u Banjaluci obilježen Svjetski dan bubrega uz moto "Zaštiti bubrege, sačuvaj srce".

Prof. dr Nenad Prodanović, direktor za medicinske poslove i upravljanje sistemom kvaliteta menadžmenta KCBL, rekao je da je u svijetu porast broja bubrežnih oboljenja prepoznat kao problem povezan sa kardiovaskularnim oboljenjima, a pretpostavlja se da oko 10 odsto stanovništva starijeg od 20 godina ima neki oblik oboljenja bubrega.

"Svjesni smo porasta broja građana sa oboljenjima bubrega u RS, kao posljedice porasta broja građana koji imaju neki od rizičnih faktora kao što su povišen krvni pritisak, povišene masnoće u krvi, šećerna bolest, te smo, uzevši u obzir ovu problematiku, obezbjedili adekvatnu bazičnu dijagnostiku, koja treba da prati mjere prevencije rizičnih faktora i podizanje svijesti građana o ovim oboljenjima", dodao je prof. Prodanović.

Na našim prostorima postoji endemsko oboljenje poznato kao endemska nefropatija, upalna bolest bubrega nepoznatog uzroka, koja se javlja u području sliva rijeka Dunav, Sava, Drina, Morava i Kolubara. Kako su dvije od ovih rijeka na području Republike Srpske, postoji obaveza da se i dalje razvijaju dijagnostičke i terapijske mjere koje bi pomogle ovim bolesnicima, podsjetio je profesor Prodanović.

"Perspektive razvoja nefrologije u RS, sa KCBL na čelu, su usavršavanje dijagnostičkih metoda, terapijske usluge na vrhunskom nivou, koje se ostvaruju kroz rad centara za hemodijalizu i Centar za peritoneusmku dijalizu u KCBL, kao i transplantacije bubrega, od živog donatora, koje se uspiješno obavljaju, takođe u KCBL uz saradnju sa stručnjacima iz Vojno-medicinske akademije iz Beograda", istakao je prof. Prodanović.

Dr Milorad Grujičić, predsjednik udruženja nefrologa RS govorio je o radu Odjeljenja za nefrologiju Kliničkog centra Banjaluka, sa posebnim osvrtom na dijagnostičke metode i transplantaciju sa živog donatora, koja je 18. juna 2010. godine prvi put obavljena u RS.

"Odjeljenje za nefrologiju obavilo je 102 biopsije bubrega tokom posljednje četiri godine, terapiju plazmafereza kod 11 bolesnika. Takođe, posljednje dvije godine obavljamo obradu bolesnika za transplantaciju, te je od 30 obrađenih bolesnika kod njih osam uspiješno obavljena transplantacija, od čega osam u Srbiji, jenda u Tuzli i tri u našoj ustanovi u KCBL", rekao je dr Grujičić.

Dr Biljana Jakovljević, medicinski direktor Internacionalnog dijaliza centra u Banjaluci, jednog od 11 u RS u kojem bolesnici primaju hemodijaliznu terapiju, takođe je naglasila značaj prevencije i ranog otkrivanja hronične bolesti bubrega, jer u dijalizne centre dolaze bolesnici u krajnjem stadijumu bolesti, kada je funkcija njihovih bubrega već zatajila.

"Hemodijaliza je doživotna terapija koju u Republici Srpskoj godišnje koristi oko 920 bolesnika, kod kojih je otkazala funkcija bubrega. Ovo je doživotna terapija koja traje oko četiri sata i potrebna je svakom pacijentu tri do četiri puta sedmično. Nažalost podaci pokazuju da sedam do osam odsto već registrovanih pacijenata sa hroničnim oboljenjem bubrega njih završi na hemodijalizi", rekla je dr Jakovljević.

Kada je riječ o transplantacijskoj medicini U RS planira se uvođenje kadaveričnih transplantacija, odnosno transplantacija kada je donator moždano preminula osoba, za šta je prema riječima prof. Prodanovića, potrebna saradnja četiri institucije.

"Potrebna je saradnja Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, Fonda zdravstvenog osiguranja RS, Zavoda za transfuzijsku medicinu i Kliničkog centra Banjaluka, gdje će svaka od ovih institucija imati jasno definisane obaveze i odgovornosti", dodao je prof. Prodanović.

Cilj obilježavanja Svjetskog dana bubrega je da se građani upoznaju sa prevencijom i ranim otkrivanjem oboljenja bubrega, ako i da se podigne svijest o zdravom načinu života i zaštiti ovih vitalnih organa. U svijetu se ovaj dan obilježava svake godine drugog četvrtka u mjesecu martu, na inicijsativu svjetskog udruženja nefrologa od 2006. godine, a u Republici Srpskoj obilježen je po drugi put.