« nazad

Vi i vaš zdravstveni tim

Datum objave: 19. avgust, 2011

Izvor: Iskra, Savez žena oboljelih od raka dojke

doktor_razgovor
Svaka žena na svoj način prihvata saznanje o bolesti. Neke žene hoće da znaju sve o karcinomu dojke i o svim opcijama liječenja. Druge to neće. Neke pacijentice bez ikakvih pitanja čine sve što im doktor preporuči. Nekima je potrebno da čuju i mišljenje drugog doktora prije nego što donesu bilo kakvu odluku.

Vi ste član tima

Bilo koji način da izaberete, vi ste aktivan učesnik u vašem liječenju. Vama je važno da se vi osjećate prijatno prilikom susreta sa zdravstvenim profesionalcima i specijalistima koji će zajedno s vama poduzeti sve kako bi vi bili izliječeni.

Za neke žene će to značiti susret sa jednim ili dvojicom specijalista, za neke će biti i pomoć još nekih specijalista.

Vaše je pravo da budete iscrpno obavješteni o vašoj dijagnozi i toku liječenja, popratnim pojavama, mogućem ishodu, i o svemu što vas zanima.

Dužnost doktora je da sa vama postupa sa puno pažnje, nalazeći dovoljno vremena da vas sasluša, odgovori na vaša pitanja i brine o vama.

Svi zdravstveni profesionalci nisu podjednako osjetljivi. Na žalost, neki od njih nemaju dovoljnu vještinu komuniciranja s pacijentom.

Mnogi od njih zaboravljaju da su termini, procedure i aparati kojima se oni svakodnevno služe, za pacijente nešto potpuno novo i samim tim mogu da ga dodatno uplaše.

Sigurno je da se ti problemi mogu prevazići. Jedan od njih je da naučimo šta rade različiti medicinski profesionalci.

Medicinski profesionalci

Radiološki tehničar
Ukoliko budete upućeni na mamografiju, susrešćete radiološkog tehničara. On je obučen da na odgovarajući način pripremi pacijenta za snimanje, stavi film i napravi snimke, razvije ih i provjeri kvalitet, te da provjeri rad sistema snimanja. Te filmove šalje na očitavanje radiologu.

Radiolog
Doktor-specijalista koji se između ostalog bavi interpretacijom rentgenskih snimaka i dijagnosticira moguće abnormalnosti.

Onkolog
Onkolog je doktor – specijalista u oblasti karcinoma.

Onkolog - specijalista radioterapije
Zna kako koristiti x-zrake da uništi kancerogene tumore. Doktor onkolog koristi lijekove (kemoterapiju) za tretiranje kancera. Doktor onkolog može kao dio tretmana koristiti i produkte koje vaše tijelo normalno proizvodi (tzv. Biologicals, kao što je interferon). Onkolog- radioterapeut i doktor onkolog često rade zajedno na komplikovanim tretmanima.

Hirurg
Hirurg je specijalista koji vrši operacije, kao što su otklanjanje izraslina ili tumora na dojci.

Plastični hirurg specijalista
Može ponovo oblikovati, rekonstruisati dojku.

Patolog
Patolog identifuje bolest ispitujući tkiva i tekućine u tijelu. Kada je kvržica s grudi izdvojena ili operativnim putem otklonjena, patolog je ispituje kako bi utvrdio da li je maligna (zloćudna) ili je benigna (dobroćudna).

Specijalizovane medicinske sestre iz područja onkologije
Medicinske sestre koje rade s oboljelim od karcinoma treba da imaju dodatnu, visoko specijalizovanu obuku. One mogu pripremati lijekove kojima se tretira karcinom i mogu te lijekove davati injekcijom, intravenski ili drugim metodama. Učestvuju i u njezi bolesnika.

Ne smijete zaboraviti činjenicu da se ovi zdravstveni radnici svakodnevno susreću s pacijentima oboljelim od karcinoma i da oni osjećaju vašu zabrinutost.

Oni su tu radi svoje stručnosti i brige za vas. Ponekad, posebno u početku vaše bolesti mogu vam se učiniti da su nedovoljno osjetljivi – sjetite se da su svi bolesnici isti i sa istom dijagnozom – karcinomom.

Važno je da vodite bilješke u svojoj brošuri. Pitanja iz brošure vam mogu pomoći kako u početku, tako i tokom perioda redovnih kontrola.

Sva pitanja koja su vama važna, sve što vam se dešava između dva odlaska na pregled, terapiju, kontrolu, zapišite, jer tako nećete doći u situaciju da pola od toga zaboravite i da i dalje budete u brizi zbog nepostavljenih pitanja. Takođe zapišite i odgovore na postavljena pitanja, kako vam se ne bi desilo da nešto zaboravite.

Zapišite naziv lijeka i dozu koju koristite. Zabilježite lijekove koje ste prestali da koristite.

Ukoliko vam u toku razgovora nešto nije dovoljno jasno, ne ustručavajte se da  zamolite doktora da vam da pojašnjenje, potrebno je da vam je sve što vam se kaže apsolutno jasno. Vi treba da razumijete šta se dešava u vašem tijelu i zašto se preporučuju određene terapije.

Dovedite pratnju

Bilo bi vrlo korisno da na pregled ne dođete sami. Prijatelj, supružnik ili član porodice vam može biti koristan jer:

 • sigurno će čuti više od vas
 • može vas podsjetiti na pitanja koja ste htjeli postaviti i
 • pomoći vam da se prisjetite šta vam je rečeno

Ukoliko se sa svojim ljekarom, sestrom, tehničarom iz nekog razloga ne osjećate ugodno imate pravo na izbor osobe u koju imate puno povjerenje.

Pravo na mišljenje drugog doktora

Ukoliko želite da pitate nekog drugog doktora za mišljenje o rezultatima vašeg nalaza ili o mogućnostima tretmana – imate pravo na to.

Dobar doktor smatra dobrodošlim i mišljenje drugog specijaliste.

Prije dijagnosticiranja

Ako ste prvi pregled obavili kod ljekara opšte prakse, porodične medicine, ginekologa i dobili uputnicu za pregled kod radiologa, to ne mora značiti da on misli da imate karcinom. Oni nemaju iskustvo u dijagnosticiranju promjena na dojci koje ima radiolog.

Jako je važno da vaše dojke pregleda specijalist dijagnostičke radiologije.

Biopsija i dijagnoza

Za dijagnosticiranje još je neprevaziđena metoda mamografija.

Dodatni pregled se radi ultrazvukom da bi se procijenile abnormalnosti u grudima koje su otkrivene mamografom ili liječničkim pregledom.  Ultrazvuk se koristi za identifikaciju nakupina u grudima (najlakši način da  se odredi ako se radi o cisti bez potrebe punkcije).

Međutim, ukoliko postoji grudvica ili se bilo šta abnormalno pokazalo na mamogramu, postoji samo jedan put da se sazna da li je ta promjena karcinom.

Biopsija

Biopsija se može uraditi iglom ili operativno kako bi se otklonio dio ili cijeli tumor. Način biopsije će se odrediti prema veličini i lokaciji čvora ili mamografskog abnormaliteta. Ukoliko će vam raditi biopsiju pitajte koji način je izabran u vašem slučaju, kako ne bi bili iznenađeni.

Ako vaš doktor misli da vam nije potrebna biopsija, ali vi osjećate da nešto nije u redu s vašim grudima, slijedite svoj instinkt, ili potražite drugo mišljenje.

Biopsija iglom
Biopsija iglom se može uraditi u ljekarskoj ordinaciji.

Biopsija jezgre (takozvana core iglena biopsija)
U ovom slučaju se koristi nešto šira igla kako bi se uzeo uzorak tkiva iz čvora, ili dio tkiva dojke gdje se na mamografiji pokazalo da bi nešto moglo biti abnormalno.

U oba ova slučaja biopsije, uzorak se šalje na analizu na patologiju. Ako je abnormalna površina suviše mala da bi se ona osjetila, radiolog može koristiti zamjenu za iglu, stereoataktičan instrument, ili ultrazvuk da bi vodio iglu do cilja.

Biopsija operativnim putem
Biopsije izvedene operativnim putem su zahtjevnije i obično se izvode u bolnici. Postoje dvije vrste operativnih biopsija:

Biopsija rezom
Odstranjuje dio čvora.

Biopsija potpunog odstranjivanja
Odstranjuje cijeli čvor.

Ukoliko je ovaj čvor karcinom, i kada je odstranjen sa susjednim zdravim, nekancerogenim tkivom dojke, ovaj postupak se naziva lempektomija.

Ukoliko patološki naziv potvrdi dijagnozu kancera, u slučaju jedne ili druge biopsije, imat ćete daljnji tretman.

Zapamtite: karcinom dojke je u velikom postotku izlječiv, posebno ako je otkriven na vrijeme.

Šta pitati prije biopsije

Ovdje možete saznati najčešća pitanja koja se postavljaju prije odlaska na biopsiju, a mogu i vama biti od pomoći. Ukoliko imate još kakvih pitanja, zapišite ih i tražite odgovore od vaših ljekara. Kada pođete na pregled (savjetujemo da to učinite sa pratnjom) ponesite svoju listu pitanja kako ne biste ništa zaboravili.

 • Koju vrstu biopsije preporučujete? Zašto?
 • Koliko traje biopsija?
 • Da li ću biti budna tokom biopsije?
 • Da li ću imati ožiljak i kako će izgledati?
 • Koliko se čekaju nalazi i da li dolazim kod vas da mi ih očitate?
 • Kada mogu skinuti flaster?
 • Da li se mogu tuširati?
 • Nakon koliko vremena vadim konce?

Poslije nalaza biopsije

Ako su vam nalazi negativni, tj. benigni, vi nemate karcinom. To ne znači da ste završili sa brigom za svoje zdravlje i obaveznim kontrolama prema savjetu ljekara:

 • i dalje redovno idite na redovne preglede dojki kod vašeg doktora
 • obavljate redovne preglede ultrazvukom
 • obavljate redovne mamografske preglede
 • svakako jednom mjesečno obavljajte samopregled dojki